តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខក្នុងខេត្តសៀមរាប:

ពួកយើងត្រូវការតំណាងលក់ដុំរាយ និង ចែកចាយជាច្រើននាក់បន្ថែមទៀត នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅថ្ងៃនេះ ដោយមិនចំណាយដើមទុនជាមួយពួកយើង នៅរងចាំដល់ណាទៀត។

សំរាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនិងគាំទ្រដល់ ផលិតផលក្នុងស្រុក ទៅលើអាជីវកម្មចំណីអាហារសុវត្ថិភាព សិប្បកម្ម ភូមិបាគង សាខាខេត្តសៀមរាប យើងខ្ញុំត្រូវការដៃគូរសហការចែកចាយ និង លក់បន្ត នៅតាម ភូមិ ឃុំ ស្រុក ផ្សារទំនើប ផ្សេងៗ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូល។

លក្ខខណ្ឌសំរាប់ការចូលរួមរកប្រាក់ចំណេញ និង បង្កើតឱកាសការងារសំរាប់បងប្អូន ក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាបងប្អូនផ្ទាល់រូមមាន:

➀. ជាអ្នកលក់អនឡាញ រឺ ក្នុងបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ
➁. ជាម្ចាស់ទីតាំងដែលមានកន្លែងសំរាប់ដាក់តាំងផលិតផលស្រាប់ដូចជា ផ្សារទំនើប, មីនីម៉ាត, តូបចាប់ហួយ, រឺ ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗ
➂. ជាអ្នករកស៊ីទាក់ទងជាមួយនិង វិស័យផ្នែកខាងចំណីអាហារ
➃. សំរាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្ម លក់ផលិតផលខ្មែរ
 

👨‍🍳 គុណភាពល្អ រស់ជាតិឆ្ងាញ់ មានអនាម័យ

តំណាងចែកចាយផ្តាច់មុខក្នុងខេត្តសៀមរាប:
☎️ 078 70 85 85 / 088 9 3333 65
☎️ 012 98 58 24 / 015 996 296